Børnehuset Sommerfuglen
Vision

Visionen i Børnehuset Sommerfuglen er, at det skal være et glad og sundt lære og være sted for både børn og voksne.
 • At man oplever sig ventet og velkommen
 • At man bidrager til og oplecer sig værdifuldt i fællesskabet
 • At man er medskaber og aktør i eget liv
 • At lysten til at lege og lære må ses og høres
Vores pædagogiske grundlag er Dagtilbudsloven og Vejle Kommunes grundlag for Børn og unge politikken www.vejle.dk. Børn, unge og deres familier oplever udviklingsmuligheder i Vejle Kommune. Børn og unge trives og er kompetente, robuste og innovative verdensborgere i stadig bevægelse.


Værdier

I Børnehuset Sommerfuglen arbejder vi efter følgende værdier:

Dialog - hvilket betyder:
 • At børn og voksne lytter og stiller undersøgende spørgsmål
 • At børn og voksne taler sammen i en god tone
Mod - hvilket betyder:
 • At børn og voksne har mod til at være aktivt deltagende i fællesskabet
 • At børn og voksne har mod til at udfordre sig selv
 • At børn og voksne har en veloplagthed og omtanke til at bega sig i livets udfordringer
Udvikling - hvilket betyder:
 • At børn og voksnes kompetencer er de vigtigste ressourcer i forhold til det enkelte individ og fællesskabets udvikling og læring
 • At børn og voksne skal udfordres i forhold til, hvad de kan - også lidt mere (nærmeste udvklingszone)
 • At børn og voksne har en nysgerrig og spørgende tilgang til pædagogiske aktiviteter og det ukendte
Inklusion - hvilket betyder:
 • At børn og voksne respekteres og anerkendes for det de er og det de kan
 • At børn og voksne skal opleve sig som en del af fællesskabet
 • At børn og voksne er aktive medspillere i eget liv
Legen - hvilket betyder:
 • At legen er børnenes vigtigste redskab til at forstå sig selv og verden omkring
 • At legen er kreativitet, fantasi, det at eksperimentere, afprøve og forhandle